Zeven verrassende uitgangspunten voor een vruchtbaar innovatieproces

In een vorig artikel heb ik aangegeven hoe ‘corporate innovation’ (product development), dat wil zeggen innovatie binnen reeds langer bestaande en volwassen organisaties, niet moet; niet als een ‘tech start-up’ of als een Dragons’ Den. Maar hoe dan wel?

Het korte antwoord is dat dit maatwerk is voor iedere organisatie, omdat de dynamiek van iedere organisatie en van iedere branche zo enorm verschillend kan zijn.

Er zijn wel zeven verrassende uitgangspunten of principes voor het ontwerpen van een goed innovatieproces op maat. Voor de goede orde: het gaat hierbij om significante innovatie en productontwikkeling en niet om de stapsgewijze en incrementele proces-verbeteringen zoals die binnen LEAN e.d. worden uitgevoerd. Dus op weg naar je nieuwe product of een nieuwe markt met de volgende zeven uitgangspunten:

Lees verder »

Innovatie? Kijken naar ‘Tech start-ups’ maakt meer kapot dan u lief is!

Unicorn!

Het is een trend om innovatie te associëren met tech start-ups: startende bedrijven in Silicon Valley die een nieuwe trend en technologie oppakken en die proberen al ontwikkelend met ’trial-and-error’ snel op te schalen. Er verschijnen nieuwe woorden in ons vocabulaire die het snelle groeien en het behaalde succes bejuichen: ‘pivoten’, ‘scaling’ en ‘unicorn’. Hoe gaaf is het om te zien dat Elon Musk op zoveel fronten doorbreekt? Absoluut super!

Dus ook grote multinationals en gevestigde namen willen leren van wat er gebeurt in Silicon Valley. En de daar bewezen modellen een-op-een toepassen in hun situatie. Maar dan heb ik slecht nieuws: dit laatste kan niet. Het tech start-up model heeft geen enkele relevantie voor grote bedrijven. Om minstens drie redenen.

Lees verder »

Ontwikkelen naar meesterschap met het MASTERY-model

Het MASTERY-model is een model voor persoonlijke en zakelijke groei en is geïnspireerd door de wereld van de gilden en de weg naar meesterschap. Vroeger ging die lange weg via de graden van leerling, gezel en reisgezel, en het afleggen van een meesterproef. Nu doet u het zelf, geholpen door het MASTERY-model. U kunt uzelf erin spiegelen en beproeven. Het zijn als het ware lakmoesproeven voor uw meesterschap. Is het is ook toepasbaar op een onderneming of organisatie?

Lees verder »

Het ontwikkelen van een gezond business portfolio

Iedere volwassen organisatie die meerdere producten of diensten voert, heeft feitelijk een portfolio: een productportfolio, of het productassortiment bij winkels en handelaren. Als leidinggevende wil je dit portfolio gezond en toekomstgericht houden. Een gezond portfolio in een gezond bedrijf…

Lees verder »

Echte standaardisatie is radicale innovatie

In de bouw lijkt de innovatie stil te staan, maar schijn bedriegt. In China heeft een snelgroeiend maar nog onbekend bedrijf BSB een manier gevonden om bouwen tegelijkertijd zeer significant sneller, energiezuiniger en goedkoper te maken. En dan gaat het over een revolutionaire 50%, tot wel 90%. Het geheim? Standaardisatie.

Lees verder »

Geluk hebben… bestaat niet. Voorbereiding is alles

In mijn vorige artikel betoogde ik dat toeval bestaat. Dat was een waarschuwing tegen bijgeloof en je impulsief laten meeslepen door ’tekenen van boven’.

Daar wil ik nog een observatie aan toevoegen: geluk bestaat niet. Eigenlijk, volgens de regels van de logica, is dit in tegenspraak met het voorgaande, maar het gaat mij nu niet om een logische waarheid maar om het zuiveren van de taal en het denken, richting een actieve ‘mindset’. Dit leg ik graag uit aan de hand van een anecdote uit het leven van mijn vader.

Lees verder »

Stop met doemdenken. Overvloedsdenken helpt wel

Schaarste!?

We leven in een wereld waarin ons denken voortdurend wordt gestuurd naar denken in schaarste. In tekorten en schaven aan de kosten voor meer efficiency, en ‘ik een beetje meer dan jij’. Waarin er maar één kan winnen.

Lees verder »

Innovation lies beyond the Business Model Canvas (BMC)

Two-thirds of all companies say new business models are their top priority, according to the 2015 issue of Strategy Trends Research by Berenschot. On the one hand that’s great news. In recent years, smart new business models have indeed disrupted quite a few industries, although the likes of Facebook, AirBnB and Uber are mentioned maybe a little bit too often.

Lees verder »

Marketing: dat is jezelf betere vragen stellen

Een tijdje terug hebben we gesprekken gevoerd met de bierbrouwer en de directeur van het bierbedrijf Gulpener uit Limburg. Hun definitie van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), zeg maar Duurzaam, is: “Meerwaarde creëren voor de omgeving, in alles wat je doet.”

Dat gaat veel verder dan ‘green washing’… een sausje groen om het geweten van ons moderne consumenten te sussen. En dat kan omdat de eigenaren geduld hebben en een lange-termijn visie, met een oprecht verantwoordelijkheidsgevoel.

Lees verder »

Het omslagpunt: eerst langzaam, dan heel snel

Uit welk jaar denkt u dat de eerste digitale fotocamera komt? Wanneer kocht u uw eerste digitale camera?

Als u denkt aan het moment dat u en uw vrienden er een kochten is dat waarschijnlijk rond het jaar 2000. De digitale camera is echter al uitgevonden door Kodak rond 1975 (zie foto). Het heeft dus tot het ontstaan van de massamarkt grofweg 25 jaar geduurd. Vijfentwintig jaar! Maar daarna is het ook heel hard gegaan. En dat is een mooi voorbeeld van de ‘S-curve’ in innovatie.

Lees verder »

“Ik ook” – de sterke kracht van de groep

Stel, je komt je hotelkamer binnen, gaat naar de badkamer en ziet een bordje dat je oproept om de handdoeken te hergebruiken voor het milieu. Minder wassen is minder energie en minder milieuschade … We hebben het allemaal al vaak beleefd. Welke van de volgende bordjes zou je het meeste aanspreken, en tot handelen overhalen?

Lees verder »

Alles is relatief, ook een prijs. Juist een prijs…

Welke van de twee oranje cirkels is het grootste?

Is een TV van €1000 duur of niet? Als wij een prijs zien, kunnen we daar alleen maar iets van vinden in vergelijking met een ander product of dienst. Dat betekent dat prijs een relatief begrip is. En dit leidt tot opmerkelijk en irrationeel menselijk gedrag …

Als u net als ik geïntrigeerd bent door wetenschappelijk geverifieerde inzichten over menselijk gedrag, luister dan naar dit inzicht over hoe wij de waarde en prijs van een product beoordelen. Het is gebaseerd op onderzoek van Dan Ariely, professor in de psychologie en gedragseconomie en onder andere beschreven in Voorspelbaar Irrationeel (*).

Lees verder »

Dit archief bevat momenteel (nog) geen inhoud.