Het Orakel van Delphi – vragen aan de toekomst

Ik ben naar Griekenland afgereisd en heb de heuvel bij Delphi zwetend en alleen beklommen. Vol vragen over de onzekere toekomst. Ik sta in de rij en wordt eindelijk toegelaten tot de tempel. En dan is ze plots daar: de Pythia, ziener en profetes, gezeten op een driepotige kruk, bedwelmd en in vervoering, en ze zegt: “Vreemdeling uit de lage landen, wat is jouw ene vraag?” Ik haal diep adem en…

Lees verder »

Albert Einstein: "Verbeelding is krachtiger dan kennis. Verbeelding omvat de wereld."

Albert Einstein:
“Verbeelding is krachtiger dan kennis.
Verbeelding omvat de wereld.”

Lees quote »

Goed in je vak? Nog drie jaar lang leren!

Hoe leer en groei je als professional, of ondernemer, als je ‘eenzaam’ aan de top van een onderneming staat? Elk werk en elke uitdaging is een vak. Hoe kom je al groeiend tot ‘vakmanschap’?

In het gilden-systeem van de Middeleeuwen waren er een paar regels die de opleiding van nieuwe vakmensen garandeerden. In hun belang en in het maatschappelijk belang. 

Lees verder »

Roeping: op weg naar geluk of naar succes?

Afgelopen week raakte ik met een directeur van een opleiding voor ondernemers in gesprek over de vraag: “Do we educate for happiness, or for success?” Wat mij betreft een intrigerende vraag die de moeite van het overdenken waard is. Tegelijkertijd vraag ik mij af: Is dit wel de goede vraag? Want wat is succes eigenlijk?

Lees verder »

Directeur begrenst succes onderneming

Het gezegde “Stilstand is achteruitgang!” behoeft weinig onderbouwing in een wereld die zich snel ontwikkelt: een steeds internationalere markt met grote en zeer snel groeiende spelers in het verre oosten en zuiden. En een keiharde versnelling van de technologische adoptie door de maatschappij. Wie niet overtuigd is van de snelheid van deze ontwikkelingen waarin we ons hier en nu bevinden moet even het filmpje Shift Happens bekijken.

Persoonlijke groei is zakelijke groei
Stilstand moet worden vermeden door een constante innovatie. Innovatie van het productportfolio van het bedrijf. Maar voor een directeur is net zo goed de persoonlijke innovatie noodzakelijk. Voor je het weet is jouw trage persoonlijke ontwikkeling de begrenzing van de ontwikkeling van het bedrijf. Veel productinnovatie vereist een persoonlijke groei. Ik denk zelfs dat het laatste de bron van het eerste is. Een directeur die niet meer aan zichzelf werkt, staat stil, en ook de innovatie van het productportfolio en het bedrijf zullen stilvallen… en achteruitgaan.

Lees verder »

Achievers zijn succes-ziek: een zelfhaat-checklist

Twee jaar geleden sprak collega-adviseur Joost Preyde mij aan op het feit dat bedrijfsadviseurs (in het bijzonder management consultants) vaak de ‘over achievers’ zijn: altijd meer willen bereiken, hard werken, de slimste van de klas willen zijn en hopen dat ze op die manier gezien worden. Hoe voegde er voor mij een wijze raad aan toe: “Haasten, door te onthaasten!” Het staat dik voorin mijn opschrijfboek.

Maar dat is niet altijd voldoende. Ik werd vorige week weer geraakt toen collega adviseur Paul Donders terloops aangaf: “Wie zichzelf haast, haat zichzelf.” Hij gaf ook de bron: Anselm Grün. Het staat in Innerlijke Rust. Ik vond het onverwacht… waarom?

Lees verder »

De ‘next best’ manier van reizen: reisverhalen

Reizen is leren. Sint Augustinus zou gezegd hebben: “De wereld is een boek, en zij die niet reizen lezen slechts één pagina.” Dus… het mooiste boek voor de vakantiereis is een reisverhaal – dubbel genieten!

Lees verder »

De vertikale stad

Als het gaat om bouwen lijkt de innovatie sinds het begin van de financiële crisis te vertragen. Met minstens 14 procent leegstand (landelijk gemiddelde) van kantoren ligt de bouwwereld in Nederland bijna ‘op z’n gat’.

Daarmee staat de innovatie gelukkig niet stil. In China zijn de problemen van andere aard. Daar heeft een snelgroeiend maar nog vrijwel onbekend bedrijf BSB een oud concept vermengd met nieuwe inzichten om bouwen tegelijkertijd zeer significant sneller, energiezuiniger en goedkoper te maken! En dan gaat het over een revolutionaire 50%, tot wel 90%. Het geheim?

Lees verder »

Dit archief bevat momenteel (nog) geen inhoud.