×

Deel deze pagina

Stop met doemdenken. Overvloedsdenken helpt wel

Stop met doemdenken. Overvloedsdenken helpt wel

Schaarste!?

We leven in een wereld waarin ons denken voortdurend wordt gestuurd naar denken in schaarste. In tekorten en schaven aan de kosten voor meer efficiency, en ‘ik een beetje meer dan jij’. Waarin er maar één kan winnen.

Economen, of misschien beter ‘economisten’, leren ons dat we leven in een wereld waarin schaarste de centrale beperking is waarop alle handel en transactie is gebaseerd. Als ultieme en enige zekerheid.

En inmiddels weten we dat we balanceren op de rand van nog meer crisissen, met name ecologisch, en braakt de media een grote stroom dagelijkse problemen en negativiteit over ons uit.

Je zou er depressief van worden. Ondertussen verandert onze wereld razendsnel en volgens de voortrekkers van The Singularity University (o.a. Ray Kurzweil en Peter Diamandis) zelfs exponentieel: het gaat steeds maar sneller omdat nieuwe techniek nog veel meer techniek mogelijk maakt. En dat opent nieuwe deuren.

Overvloed-denken

Stel dat schaarste ‘een halve waarheid’ is. Nee, laten we nu niet in discussie gaan. Maar stel… open de mogelijkheid en denk mee: hoe zou het zijn om te kijken naar alle ontwikkelingen en optimistisch te denken in overvloed? Dat doen Peter Diamandis en Steven Kotler in hun boek ‘Abundance‘ bewust. Bijna als principiële keuze want alleen met deze bril ben je in staat om nieuwe kansen te blijven zien. In ieder geval leidt de bril van alleen maar schaarste tot het ronddraaien in steeds kleinere kringetjes en uiteindelijk het bijten in je staart. Vandaar dat The Economist verzucht: “…a godsend for those who suffer from Armageddon fatigue.” Diamandis geeft voor iedere laag van de Maslow-piramide een grote lijst van revolutionaire ontwikkelingen die tot ‘overvloed’ kunnen leiden, van onderin (eten en een dak), tot bovenin (zelfontplooiing).

Tweesnijdend zwaard

En die grondstoffen-schaarste dan? En de vervuiling die het gevolg is van een meer-meer-meer? Ja, die blijven ook. Is eenvoudiger leven niet gewoon de oplossing? Waarschijnlijk is het een deel van de oplossing – dat wil zeggen, voor ons in het rijke westen. En door de nieuwe kansen is mogelijk ook verbruik en vervuiling grondig aan te pakken. De weg in een wereld van een groeiende wereldbevolking en groeiende behoeften is mijns inziens alleen maar voorwaarts.