×

Deel deze pagina

Kieswijzer

Kieswijzer

“Do you want to supersize that?” was de vraag waarmee McDonalds berucht is geworden in de hilarische en tegelijk verontrustende documentaire ‘Supersize ME’. Elke keer als de medewerker vroeg of er het spreekwoordelijke ‘onsje meer’ mocht zijn, antwoordde de verslaggever ‘Ja’. Het gevolg: binnen een maand kon de dokter hem vertellen dat hij zou sterven als hij hiermee door zou gaan.

Kortom: laat je keuzes niet afhangen van het geforceerde en beperkte aanbod. Dan laat je je leven door een ander leven en bepalen. Met desastreuze gevolgen; zeker als je jezelf overlevert aan de voedselindustrie!

Maar kiezen, hoe doe je dat?

Ons leven staat bol van de keuzes, van surrogaat-keuzes tussen ’tien keer hetzelfde’ in de supermarkt tot belangrijkere keuzes bij landelijke verkiezingen voor politieke partijen. Hoe laat je je daarin leiden, als je niet ge-‘supersized’ wilt worden? Dit is een ’tricky business’, maar toch waag ik me er maar eens aan. Volgens mij zijn er drie manieren:

  • kies vanuit principes
  • kies vanuit visie
  • kies vanuit pragmatisme

Principes

Principes zijn vooraf gekozen vaste referentiepunten en meetlatten waarlangs iedere keuze gehouden kan worden. Bijvoorbeeld: ‘ik ga voor duurzaamheid’. Dat vereenvoudigt de keuze al snel tot maar een paar opties, is mijn ervaring ūüėČ Kiezen uit principe leidt vaak tot lastige keuzes op de korte termijn; de wereld is niet ideaal en de perfecte optie zit er bij mij nooit tussen. Maar, waar komen die principes vandaan? Die moeten eerst gekozen worden! We bijten dus even in onze staart, maar het is volgens mij mogelijk om principes te kiezen. Dan heb je waarschijnlijk wel een dieper liggende overtuiging nodig over waarom wij hier op deze wereld zijn. De overtuiging: “we zijn allemaal een soort beesten en hier heerst alleen het recht van de sterkste, en dus kies ik voor mezelf”… leidt waarschijnlijk tot heel andere principes dan bijvoorbeeld de overtuiging: “we zijn de ‘kroon op de schepping’ en aan elkaar gegeven om er een mooie Aarde van te maken”. Hoe kom je aan die overtuiging? Een mooi onderwerp dat ik nog even laat liggen tot een volgende blog…

Visie

Visie is een beeld van hoe jouw wereld eruit zou moeten zien. Je hebt een ideaal-plaatje voor ogen, dat wel verder ligt dan de dag van vandaag. Iets waar je naar verlangt en naartoe werkt en groeit. De keuzes worden dan tegen de achtergrond van het plaatje gelegd. Sommige opties passen beter dan de andere. Maar het kan dat ‘meerdere wegen naar Rome leiden’. Waar principes je vaak te weinig opties laten, heb je met visie teveel opties. Dit pleit voor een combinatie…

Pragmatisme

Pragmatisme is een op effect en resultaat gerichte keuze: “waarheid is dat wat werkt“. Als je geen principes en visie hebt, of daar niet ‘in gelooft’, dan is pragmatisme jouw ding. Er is een acuut probleem, en dat moet worden opgelost, of een acute behoefte, en die moet worden bevredigd. Heel effectief, maar gevaarlijk dicht bij een ‘supersize ME’. Weet dat je deze keuze maakt, dan blijf je de baas.

Praktijk

Het is voor de hand liggend om nu te zeggen: combineer deze drie in wijsheid. En dat is ook mijn streven. Hoe? Daarvoor kun je denk ik het beste leren van anderen, die moeilijke keuzes in het leven hebben gemaakt. Van de grote en kleine voorbeelden die ons zijn voorgegaan. Hoe ze omgingen met hun principes in het licht van de imperfecte wereld. Hoe ze omgingen met hun visie en passie in het licht van de vele wegen en kansen die er zijn, die allemaal onze tijd en energie vragen. Hoe ze omgingen met acute problemen, om die kordaat op te lossen.

Lees daarvoor bijvoorbeeld biografie√ęn, en de ‘grote verhalen’ (de Schriften, mythen & sagen) die ons worden overgeleverd. Of ga bij ze op bezoek en vraag en luister…¬†Ik wens je wijsheid in je keuzes.

Wie zijn jouw voorbeelden?

Neem contact op om hier vrijblijvend over door te praten: 06 Р1244 6086.

 

Foto: Copyright © 2005 Morgan Spurlock Supersize me