Abundance Thinking Workshop

“…a godsend for those who suffer from Armageddon fatigue.” – The Economist

Schaarste!?

We leven in een wereld waarin ons denken voortdurend wordt gestuurd naar denken in schaarste. In tekorten en schaven aan de kosten voor meer efficiency, en ‘ik een beetje meer dan jij’. Waarin er maar één kan winnen. Economen, of misschien beter ‘economisten’, leren ons dat we leven in een wereld waarin schaarste de centrale beperking is waarop alle handel en transactie is gebaseerd.  En inmiddels weten we dat we balanceren op de rand van de volgende crisissen, met name financieel en ecologisch, en braakt de media een grote stroom dagelijkse problemen en negativiteit over ons uit. Je zou er depressief van worden. Ondertussen verandert onze wereld razendsnel en volgens de voortrekkers van The Singularity University (o.a. Ray Kurzweil en Peter Diamandis) zelfs exponentieel: het gaat steeds maar sneller omdat nieuwe techniek nog veel meer techniek mogelijk maakt. En dat opent nieuwe deuren.

Overvloed-denken

Stel dat schaarste ‘een halve waarheid’ is. Nee, we gaan nu niet in discussie. Maar stel… open de mogelijkheid en denk mee: hoe zou het zijn om te kijken naar alle ontwikkelingen en optimistisch te denken in overvloed? Dat doen Peter Diamandis en Steven Kotler in hun boek ‘Abundance‘ bewust. Bijna als principiële keuze want alleen met deze bril ben je in staat om nieuwe kansen te blijven zien. In ieder geval leidt de bril van alleen maar schaarste tot het ronddraaien in steeds kleinere kringetjes en uiteindelijk het bijten in je staart.

Programma op hoofdlijnen

Abundance pyramid DiamandisIn de training en workshop ‘Abundance Thinking’ doen we meer dan alleen rondkijken en een nieuwe bril opzetten. Je gaat met je eigen casus positief aan de slag en wordt in een drie diepe sessies door de abundance-pyramid geleid, telkens je eigen uitdaging spiegelend en aanscherpend aan de hand van de kansen en ontwikkelingen die door de auteurs worden geïdentificeerd. Afwisselend is er kennis verwerven, reflecteren, verwerken en vastleggen. Voorafgaand aan de workshop krijgen de deelnemers een uitdaging om de gedachten te richten. Na afloop is er een kleurrijk verslag van de belangrijkste inzichten.

Belangrijkste resultaten

  • Je haakt aan op de ‘exponentiële’ ontwikkelingen in de techniek.
  • Je casus of ‘business case’ wordt verrijkt met de laatste inzichten.
  • Je leert een andere manier van kijken en denken.

Abundance provides proof that the proper combination of technology, people and capital can meet any great challenge.” – Sir Richard Branson, chairman Virgin Group

Doelgroep

  • (Innovatie) Teams die willen werken aan relevante producten voor de maatschappij.
  • (Innovatie) Teams die groot en wereldwijd willen denken en handelen.
  • Leidinggevenden die Abundance-denken willen doorgeven aan hun organisatie.

Logistiek

‘In-company’ duurt deze workshop een volle dag (9:00 – 17:00 uur) en wordt georganiseerd buiten het eigen gebouw, bijvoorbeeld bij de TU Delft in het Science Center. Begeleiding is in handen van ir. Bernard de Groot, Reisgezel bij FRISSE BRONNEN, en thuis in de overlap tussen mens en techniek. Gedurende de dag zullen experts delen van de dag begeleiden.

Investering

De complete voorbereiding met intake en op maat snijden van de voorbeelden, begeleiding en evaluatie van de dag kost €2995,- ex BTW (exclusief huur ruimte). Maximaal 8 deelnemers.